Werkwijze

Werkwijze kinderergotherapeut

Hoe werkt de ergotherapeut?

De ergotherapeut kijkt samen met het kind, de ouders en andere betrokkenen zoals de leerkracht, naar de problemen en waardoor deze worden veroorzaakt.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de beperkingen van het kind en zijn omgeving en er wordt in samenwerking gezocht naar oplossingen en gekozen voor een plan van aanpak. De mogelijkheden van kind en zijn omgeving staan hierbij centraal.
Met de ergotherapeut kunnen vaardigheden worden aangeleerd of verbeterd. Ook kan er voor gekozen worden om het kind te leren om de activiteiten op een andere manier uit te voeren. Bij het oefenen staat het motiveren en het hebben van plezier voorop. Ouders en betrokkenen kunnen advies en voorlichting krijgen over de omgang met en begeleiding van het kind.
Als het nodig is kunnen hulpmiddelen of aanpassingen worden geadviseerd en kan de ergotherapeut ondersteuning bieden bij de aanvraag hiervan.

Hoe verloopt het ergotherapietraject?

  • Ouders doen een aanmelding Ergotherapie. Dit kan telefonisch, per mail of via het aanmeldingsformulier op deze website.
  • In overleg met de ergotherapeut vragen ouders een verwijzing bij hun huisarts of specialist of geven toestemming voor een screeningsgesprek Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) door de ergotherapeut.
  • Er volgt een intakegesprek thuis of op de praktijk.
  • Er wordt ergotherapeutisch onderzoek gedaan (testen, observaties, vragenlijsten, contact met school).
  • Het therapieplan wordt vastgesteld.
  • De behandeling en begeleiding volgt op de praktijk, thuis of op school.
  • Het traject wordt beĆ«indigd met een evaluatiegesprek
  • Tijdens het traject worden onderzoek, behandelplan, vorderingen en het eindresultaat schriftelijk vastgelegd
  • Er vindt met regelmaat overleg plaats met direct betrokkenen zoals leerkracht.