Praktijkinformatie

 

De Ergotherapeut:  IMG_6319 verkleind 2x

Mijn naam is Francisca Gorter en ik ben ergotherapeut sinds 1992. Ik heb 5 jaar gewerkt in het kinderrevalidatiecentrum Beatrixoord in Haren en 7 jaar in het streekziekenhuis in Delfzijl op de kinderafdeling en kinderrevalidatiedagbehandeling. Na een aantal jaren ervaring in het eerstelijns werken als ergotherapeut in de ouderenzorg heb ik in 2010 binnen Carinova Deventer de eerstelijns ergotherapie voor kinderen opgezet. In januari 2014 ben ik de ergotherapie voor kinderen in mijn eigen praktijk KinderErgotherapie Deventer gaan voortzetten.

Ik ben allround ergotherapeut met specialisaties op het gebied van:

  • Sensorische Informatieverwerking – onderzoek, behandeling en advies bij  vragen in zintuiglijke prikkelverwerking.
  • Borsteldruktechniek bij problemen in sensorische informatieverwerking.
  • CO-OP (Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance) – een manier van werken bij het aanleren van vaardigheden.
  • WRITIC (Writing Readiness Inventory Tool In Context) – een test die voorspelt of de kleuter van vijf of zes jaar startklaar is voor het leren schrijven in groep 3.
  • SOS-2-NL en Handwritingassessment; Observatie en onderzoek bij schrijven en sensomotorische schrijfvoorwaarden.
  • Training Praktische Schrijfvaardigheden.

Ook ben ik deskundig in de advisering en het aanvragen van aanpassingen en hulpmiddelen.

Locatie:

De praktijk KinderErgotherapie Deventer is gevestigd aan de Ossenweerdstraat 12, 7412 BH te Deventer. De praktijk is op de begane grond en de ingang is achterom.

Openingstijden:

De praktijk is geopend van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17 uur.

Afspraak missen:

Het kan voorkomen dat uw kind een keer niet op de afspraak kan komen. Ik vraag u dan de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te verzetten. Dan kan ik op tijd andere werkzaamheden inplannen. Heeft u een vraag over het afzeggen of verzetten van een behandeling neem dan contact op met de praktijk.

Folder:

Klik hier om de folder (pdf) van KinderErgotherapie Deventer te bekijken.

Privacyverklaring:

KinderErgotherapie Deventer vindt het belangrijk uw privacy te beschermen. Meer hierover in onze privacyverklaring. Klik hier om onze privacyverklaring te downloaden.

Kwaliteit:

De praktijk is aangesloten bij het kwaliteitsnetwerk Kinderergotherapiepraktijken Nederland (KETP). KETP logo

Als ergotherapeut sta ik als kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregistratie Paramedici (KP) en ben ik lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland (EN).kwaliteitsregister-paramedici

 

Ergo_Logo_De-Vormstrateeg

 

Cliënten Ervaren Ergotherapie:

Ik vind kwaliteit en het verbeteren van kwaliteit heel belangrijk. Naast het verbeteren van mijn kwaliteit worden wij tevens door uw zorgverzekeraar verplicht om  een cliënttevredenheidsonderzoek te verrichten bij het afronden van de therapie. Hiervoor is in samenwerking met Ergotherapie Nederland en KETP de CEE (Cliënten Ervaren Ergotherapie) ontwikkeld. Om deze reden vraag ik u en leerkracht bij het afronden van de therapie een online enquêteformulier in te vullen. Middels deze enquête krijg ik een beeld hoe de therapie en de voorwaarden hieromheen worden ervaren en wat de verbeterpunten hierin zijn. Uw mening en de mening van de leerkracht zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kwaliteit. Daarom waarder ik het ook enorm als u de moeite wilt nemen om de enquête in te vullen.

Een klacht?

Als u bij een ergotherapeut onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Lees dan verder.

Maak uw probleem bespreekbaar
Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend paramedicus. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Advies over patiëntrechten en klachtwegen 
Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een regionaal Adviespunt van Zorgbelang Nederland bij u in de buurt. Zorgbelang Nederland werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Zij adviseren cliënten telefonisch of via de mail over patiëntrechten en klachtwegen.
Voor meer informatie en de regionale adviespunten: www.zorgbelang-nederland.nl

Klachtenloket Paramedici
Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. U kunt uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht: www.klachtenloketparamedici.nl

Samenwerking in het pand

Naast Kinderergotherapie Deventer huurt De Kieviet Logopedie een ruimte in het pand aan de Ossenweerdstraat. Zie www.kievietlogopedie.nl 

  De Kieviet Logopedie

Op maandagochtend en vrijdagochtend Ellen Bouwmeester en Jacqueline Derksen aanwezig voor oefentherapie Mensendieck werkzaam in de ruimte van KinderErgotherapie Deventer. Zie www.mensendieck-deventer.nl en www.aot-deventer.nl.

Op de dinsdag- en woensdagavond verzorgt Elena Pueyo Castellà Spaanse lessen in ons pand. Zie http://spaansdeventer.nl/

Op vrijdag is Merle ten Brummelhuis aanwezig voor kinderoefentherapie Cesar. Zie http://oefentherapiemerle.nl/