Kinderergotherapie?

Wat is kinderergotherapie?

Een kinderergotherapeut kan worden ingeschakeld wanneer kinderen problemen hebben met het doen van dagelijkse activiteiten thuis, tijdens het spelen en op school. De ergotherapeut is deskundig in het analyseren van de problemen en het vinden van en werken aan oplossingen samen met het kind en zijn omgeving.

Het doel van de ergotherapie is dat het kind zijn dagelijkse activiteiten zo goed en zelfstandig mogelijk, en met plezier kan doen. Daarbij schept de ergotherapeut de voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van vaardigheden.

Aan welke problemen kunt u denken?

ADL (activiteiten van het dagelijks leven)

 • moeite met aan- en uitkleden, veters strikken, knopen en ritsen open en dichtmaken
 • Problemen met douchen, wassen, haren kammen, tanden poetsen
 • moeite met gebruiken van van mes en vork, eten/drinken
 • Moeilijkheden met het (leren) fietsen of andere A5_broch_ErgoKids_250612 verkleindmanieren van verplaatsen
 • Niet goed kunnen zitten of moeite met stil zitten
 • Extra tijd nodig om een taak uit te voeren

Kleuter- en schoolse vaardigheden

 • Schrijfproblemen: slordig schrijven, letters en/of cijfers omkeren, onvoldoende ontwikkeling van een voorkeurshand, pijn bij het schrijven
 • Moeite met knippen, plakken, scheuren, vouwen, tekenen
 • Planningsproblemen, niet weten hoe een taak aan te pakken
 • Concentratie en aandachtsproblemen
 • Moeite met stil kunnen zitten
 • Problemen met zelfstandig uitvoeren van takenkleirups (2)
 • Niet goed kunnen zitten en zich kunnen verplaatsen binnen de school
 • moeite met werken aan de computer

Spel

 • Moeite hebben met het samenspelen
 • Niet goed zelfstandig kunnen spelen
 • Problemen met het hanteren van spel/hobbymateriaal en -gereedschapA5_broch_ErgoKids_250612annick

Gedrag  in samenhang met zintuiglijke prikkelverwerking

 • bewegingsonrust bij het werken aan tafel op school of eten aan tafel
 • boosheid en/of emotionele uitbarsting na een dag op school
 • uit de weg gaan van (nieuwe) activiteiten
 • moeite met inslapen en doorslapen

Welke kinderen kunnen terecht bij de kinderergotherapeut?

 • Kinderen vanaf ongeveer 0 tot 18 jaar
 • Kinderen met een diagnose zoals cerebrale parese, jeugdreuma, niet aangeboren hersenletsel, spieraandoeningen, vermoeidhedsproblemen, DCD, AD(H)D, aan autisme verwante stoornissen zoals PDD-NOS
 • Kinderen zonder een duidelijke diagnose maar waarbij de ontwikkelingen of het gedrag vragen oproept.

 

Werkwijze kinderergotherapeut

De ergotherapeut kijkt samen met het kind, de ouders en andere betrokkenen zoals de leerkracht, naar de problemen en waardoor deze worden veroorzaakt.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de beperkingen van het kind en zijn omgeving en er wordt in samenwerking gezocht naar oplossingen en gekozen voor een plan van aanpak. De mogelijkheden van kind en zijn omgeving staan hierbij centraal.
Met de ergotherapeut kunnen vaardigheden worden aangeleerd of verbeterd. Ook kan er voor gekozen worden om het kind te leren om de activiteiten op een andere manier uit te voeren. Bij het oefenen staat het motiveren en het hebben van plezier voorop. Ouders en betrokkenen kunnen advies en voorlichting krijgen over de omgang met en begeleiding van het kind.
Als het nodig is kunnen hulpmiddelen of aanpassingen worden geadviseerd en kan de ergotherapeut ondersteuning bieden bij de aanvraag hiervan.

Hoe verloopt het ergotherapietraject?

 • Ouders doen een aanmelding Ergotherapie.Dit kan telefonisch, per mail of via het contactformulier op deze website.
 • In overleg met de ergotherapeut vragen ouders een verwijzing bij hun huisarts of specialist of geven toestemming voor een screeningsgesprek Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) door de ergotherapeut.
 • Er volgt een intakegesprek thuis of op de praktijk.
 • Er wordt ergotherapeutisch onderzoek gedaan (testen, observaties, vragenlijsten, contact met school).DSC01628 (2)
 • Het therapieplan wordt vastgesteld.
 • De behandeling en begeleiding volgt op de praktijk, thuis of op school.
 • Het traject wordt beëindigd met een evaluatiegesprek.
 • Tijdens het traject worden onderzoek, behandelplan, vorderingen en het eindresultaat schriftelijk vastgelegd.
 • Er vindt met regelmaat overleg plaats met direct betrokkenen zoals leerkracht.
 • Na afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd een vragenlijst over uw ervaringen met de ergotherapie (CEE) in te vullen en terug te sturen.