over ons

Informatie over kinderergotherapie

Kinderergotherapie

De ergotherapeut kijkt samen met het kind, de ouders en andere betrokkenen, zoals de leerkracht, naar de problemen en waardoor deze worden veroorzaakt. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de beperkingen van het kind en zijn omgeving. Er wordt in samenwerking gezocht naar oplossingen en gekozen voor een plan van aanpak. De mogelijkheden van kind en zijn omgeving staan hierbij centraal. Met de ergotherapeut kunnen vaardigheden worden aangeleerd of verbeterd. Ook kan er voor gekozen worden om het kind te leren om de activiteiten op een andere manier uit te voeren. Bij het oefenen staat het motiveren en het hebben van plezier voorop. Ouders en betrokkenen kunnen advies en voorlichting krijgen over de omgang met en begeleiding van het kind. Als het nodig is kunnen hulpmiddelen of aanpassingen worden geadviseerd en kan de ergotherapeut ondersteuning bieden bij de aanvraag hiervan.
Ergotherapie voor kinderen richt zich op het verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven op school en thuis.
Het gaat om handelingen die de kinderen zelf willen leren of die ouders belangrijk vinden. Het betreft spel, zelfredzaamheid en schoolse vaardigheden.